παλαιότερες εκδόσεις από αυτόνομες ομάδες

senza limiti paranoia – αυτόνομη πολιτική ομάδα παιδαγωγικού

out of control – αυτόνομη ομάδα ηλεκτρολόγων

area51 – αυτόνομη πολιτική ομάδα αρχιτεκτονικής