Γιατί τα πτυχία με αξία είναι ένα καριερίστικο αίτημα

Κουβέντα πολιτικού καφενείου την τρίτη 24/5, στις 8μμ, στην Ανατόπια.

upside-down-cf84ceb5cebbceb9cebacebf-1