Κύκλος πολιτικών καφενείων

με θέμα τη σύνδεση του πανεπιστημίου με την κρατική αντιμεταναστευτική πολιτική, στο στέκι στο παιδαγωγικό

upside-down3.